نقدی بر مسند زراره
38 بازدید
محل نشر: مجله آینه پژوهش
نقش: نویسنده
سال نشر: 1374/06/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله نقد کتابی است که همه روایات زراره را در کتابی به نام (مسند زراره) گرد آورده است