نارسایی های بدیع سنتی و رهیافت های معاصرین
134 بازدید
محل نشر: زیبا شناخت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380/10/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صنایع ادبی مطالعه کرده اند و به تدریج صنایع ادبی- بلاغی را به سه بخش «معانی» ،«بیان» و «بدیع» تقسیم نمودند. لازم به ذکر است که این سه تا قرن سوم هجری قمری از هم جدا نشده بودند. به هر حال موضوع مقاله حاضر مبتنی بر بحث بدیع و پژوهش های مربوط به آن و نیز اشکالاتی در تعریف آن است . موضوع علم ادب، کلام بلیغ است و هدف از آن، شناخت راه های دستیابی به کلام بلیغ می باشد. که یکی از علومی که ما را بدان هدف رهنمون می سازد علم یا فن بدیع است که در تعریف آن گفته شده :«علمی است که به وسیله آن وجوه تحسین کلام شناخته می شود . البته بعد از رعایت مطابقت با مقتضای حال ( علم معانی)و رعایت وضوح دلالت( علم بیان)» که در این مقاله به نارسایی های کتب سنتی این علم و پیشنهادهایی از طرف نویسنده و معاصرین برای رفع مشکلات و رشد و بالندگی آن ارائه شده است