محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب2
39 بازدید
ناشر: کلیدر
نقش: نویسنده
شابک: 964-92506-0-3
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
از کتب درسی طلاب دوره سطح وخارج حوزه های علمیه کتاب مهم وعمیق مکاسب شیخ اعظم انصاری می باشد وفهم آن را مساوی اجتهاد دانسته اند . از ابتدا این کتاب شریف توسط علماء و دانشمندان شرح گردیده وحواشی بسیاری بر آن نگاشته شده است. 5 کتاب از شروح وحواشی در محصل المطالب گردآوری شده و بصورت تطبیقی ذیل مکاسب ذکر گردیده و مواردی که نویسنده حک و اصلاح یا اضافه گردیده بصورت مشخص آمده است . تعداد مجلدات 5 جلد می باشد و مختص به بیع مکاسب می باشد