القصد فی العقود
48 بازدید
ناشر: جهاد دانشگاهی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-294-023-3
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
از ارکان تحقق عقد مسئله قصد می باشد که به صورت مستقل به آن پرداخته نشده است . نویسنده به صورت مجزا ومفصل به آن پرداخته و جایگاه و نقش آن را در عقد نشان داده است و علاوه بر تحقیق و بررسی نظریات علماء شیعه و تطبیق آن با قوانین مدنی موجود به بررسی نظریات اهل سنت پرداخته است .