محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب 5
141 بازدید
ناشر: سماء قم
نقش: نویسنده
شابک: 6 -4-92488-964
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب 'مجموعه‌ای است که در شرح و توضیح کتاب 'المکاسب حاج شیخ مرتضی بن محمد امین انصاری '( 1214ـ 128ه.ق) به رشته تحریر درآمده است .این کتاب حاوی تعلیقات, توضیحات و تفسیرهایی است از 'آخوند خراسانی', 'محمد کاظم بن حسین', 'طباطبایی یزدی', 'ایروانی', 'نائینی 'و 'اصفهانی 'بر مکاسب شیخ انصاری که نویسنده (صادق طهوری) به تنظیم و تصحیح آنها وتطبیق با متن مکاسب اهتمام کرده است . واضافاتی هم بر آن افزوده است کتاب مکاسب شامل مجموعه احکام شرعی استدلالی در احکام خرید وفروش است